Naše výrobky boli overené a osvedčené všetkými legislatívnymi normami v danej oblasti:

 

  • Technický a skúšobný ústav stavebný
  • Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Hlavný hygienik SR
  • SAV

SikkatonISOL

izolačná hmota, ktorá po namiešaní s vodou
v určenom pomere, sa nanáša na zatuhnutý betón alebo na upravený podklad

SikkatonSAN

izolačná hmota, ktorá po namiešaní s vodou
v určenom pomere, sa nalieva do injektážnych vrtov

SikkatonBPL

prísada na výrobu vyrovnávajúvej vrstvy podkladu pre izoláciu