FIREMNÉ ÚDAJE

AK PROJECT – SIKKATON, spol. s r.o.
Štúrova 651/34
92901 Dunajská Streda

+421 31 552 78 73
+421 905 596 504
akproject@akproject.sk

IČO: 34102655
DIČ: 2020367789
IČ DPH: SK2020367789

Naša firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, č. vložky 305/T.

KONTAKTUJTE NÁS


Súhlasím so spracovaním odoslaných osobných údajov