O NÁS

 

Ochrana spodnej stavby historických budov  proti vode a vlhkosti, hydroizolcia novostavaných objektov a ochrana konštrukcií pred priesakom a prienikom škodlivých kvapalynných látok tvoria samostatné kapitoly  stavebníctva. Úspešnosť tejto ochrany  voči nepriaznivým účinkom hydrofyzikálnych namáhani spodnej stavby ovplyvňujú všetci účastníci stavieb, a to:

 • projektant so správnym návrhom izolácií,
 • zhotoviteľ so správnou realizáciou izolácie (prevážne subdodávateľmi špecializovanými na danú problematiku), a kordináciou stavebných prác,
 • investor so správnym užívaním stavby podľa navrhovaného účelu.  

 

Naša firma ponúka technickú pomoc pre účastníkov stavieb, a to:

 • odborné poradenstvo resp. vypracovanie návrhov a sanačných konceptov,
 • realizácia izolácie so systémom Sikkaton a následné sanácie,
 • výber a predaj stavebných hmôt systému Sikkaton .

 

Naším cieľom je:

 • Nájsť najoptimálnejšie riešenie danej problematiky z technologického , časového a ekonomického hľadiska
 • Pracovať s osvedčenými technologickými metódami
 • Používať spoľahlivé a certifikované materiály
 • Spolupracovať s odbornými a skúsenými pracovníkmi
 • Dohliadnuť na správne vykonanie sanačných konceptov, sledovať ich účinnosť aj po ukončení prác
 • Pružne reagovať na nepredvídateľné zmeny pri sanačných prác

 


 

Naša firma  bola založená v roku 1995, a od tej doby venujeme problematike sanácie navlhnutých stien, zatekaných pivníc a suterénov, hydroizolácií nových objektov, izolácií nadrží a žump, izolácií proti ropným produktom. Od roku 2001 sme výrobcom produktov systému Sikkaton.

Počas našej existencie naše služby využili nie len stovky majiteľov rodinných dôm, ale aj hospodárske a poľnohospodárske podniky, energetické závody a pod.

 

Ars poetica : Pružnosť, spoľahlivosť !

DOTAZNÍK


Súhlasím so spracovaním odoslaných osobných údajov