Hydrofyzikálne namáhanie spodnej stavby sa stanovuje a určuje prieskumom prostredia, kde je alebo bude stavba umiestnená, hydroizolačnou analýzou prevádzky a vlastnou konštrukciou stavby.

Rozdelenie hydrofyzikálneho namáhania spodnej stavby :

 • namáhanie vlhkosti susedného pórovitého prostredia ( zemná vlhkosť )
 • namáhanie priesakujúcou vodou susedným pórovitým prostredím (gravitačná voda presiakajúca od povrchu terénu okolo vertikálnych konštrukcií spodnej stavby )
 • namáhanie tlakovou podzemnou vodou ( súčasná platná legislatíva nerozdeluje tlakovú vodu do kategórie, avšak pri návrhu hydroizolácie môže byť podstatné, či sa jedná o tlak vody menší alebo vyšší, ako 0,02 MPA – t.j. 2 m výšky vodného stĺpca )
 • namáhanie zrážkovou, povrchovou a odstriekajúcou vodou.

Neexistujúca, nedostatočná resp.nefunkčná ochrana proti hydrofyzikálnym namáhaním spodnej stavby ovplyvňuje chovanie stavby ako celku zo statického hľadiska,  a zároveň má vplyv na tepelno-technické vlastnosti.

Aby stavebné dielo dlhodobo vykazovalo dostatočnú odolnosť voči vode a vlhkosti, je nutné :

 • správny návrh ,
 • správna realizácia,
 • správne užívanie a údržba stavby.

Dodatočná izolácia a sanácia vlhkého muriva zahrňuje systémy hydroizolačných, vysušovacích a stavebných opatrení vedúce k dosiahnutiu výrazného zníženia obsahu vlhkosti v podzemných a nadzemných murivách.

Vytvorenie komplexného sanačného systému :

Hydroizolačný  systém

 1. Chemická injektáž – dodatočne vložená izolačná vrstva proti zemnej vlhkosti. Izolačná hmota sa dostáva do múrov cez injektážne vrty, vyhotované v rovine izolácie.
 2. Plošné izolácie vhodné aj proti tlakovej vode , zároveň nebrániace difuzií vodných pár.

Vysušovacie systémy

 1. Sanačné omietky WTA – prievzdušné cementové omietky , ktoré so svojimi otvorenými pórami zvýšia odparovaciu plochu steny , a zároveň vytvvoria priestor pre usadenie solí.
 2. Vzduchoizolačné systémy – oddelenie stavebných konštrukcií od susedného pórovitého prostredia.

Stavebné úpravy

 1. Drenážne systémy – zníženie hydrofyzikálneho namáhania spodnej stavby.

KONTAKTUJTE NÁS


Súhlasím so spracovaním odoslaných osobných údajov